NRRL Fylkestest periode 1

80 og 40m - NRRL Fylkestest periode 1

80 og 40m
laurdag 19.1.2019
Fra 7:00 Opp til 9:00
80 og 40m
Country Name
0 Deltager


1. Formål.

Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telegrafitest og for å gi trening i operasjonsteknikk og telegrafiprosedyre.

Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Man benytter eget kallesignal.

2. Testperiode

Testen avholdes den tredje lørdag i januar og påfølgende søndag i følgende perioder:

NB! Nye perioder !!!

Periode 1 Lørdag kl 07.00 - 09.00 UTC

Vis mer

Periode 2 Lørdag kl 13.00 - 15.00 UTC

Periode 3 Søndag kl 07.00 - 09.00 UTC

Periode 4 Søndag kl 13.00 - 15.00 UTC

Datoer:

2017 21-22 januar

2017 20-21 januar

3. Klasser

Det konkurreres i følgende klasser:

Klasse A Enkeltoperatør, med utgangseffekt opp til 100 W.

Klasse B Enkeltoperatør, med utgangseffekt opp til 5 W.

Klasse C Multioperatør

Klasse D Enkeltoperatør, med utgangseffekt over 100 W.

Klasse E SWL

Enkeltoperatører må bare benytte en sender, og må ikke motta noen form

for hjelp under testen (båndavlytting, loggføring etc.) Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til reinskriving av loggen.Klasse C:

Det kan det benyttes flere stasjoner, men det er kun tillatt med et signal per bånd.

Det kan føres egen meldingsutveksling per sender, men det er tillatt med en felles logg for 80 og 40 meter.Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.

Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.

Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

4. Frekvenser

Følgende frekvensområder kan benyttes:

80 m 3510 - 3560 kHz

40 m 7010 - 7060 kHz

* 7030 QRP aktivitetsenter

* 7040-7045 Digitalmode

. TestmeldingDeltakerne utveksler testmeldinger som består av:Motstasjonens kallesignal, eget kallesignal, RST, 3 bokstavs fylkesforkortelse (I testens første QSO sendes forkortelsen for egen fylke.) + samt egen fylkesbokstav.

Eksempel meldingsrapport: (Skråstrek er bare som eksempel og må ikke være med !)


LA4O de LB3RE 599 HED / E > LB3RE de LA4O 599 FIN / A

LA3C de LA5G 599 SVA / E > LA5G de LA3C 599 FIN / D

Se egen liste for de gjeldende fylkesbokstaver og forkortelser.


Æ, Ø og Å er ikke med i forkortelsene!!


6. QSO-poeng
Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.

QSO med stasjon i eget distrikt gir også 2 poeng.

Det gis 1 poeng for korrekt rapport.

Det gis 1 poeng for korrekt kallesignal.

For QSO med stasjon som ikke sender logg gis det 1 poeng forutsatt at minst 5 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode.


7. Multiplikator

Hvert kontaktet fylke, unntatt eget, på hvert bånd i hver periode gir
en multiplikator. Svalbard/Bjørnøya og Jan Mayen regnes som egne fylker i denne sammenheng.

8. Sluttsum
Summen av QSO poeng ganget med summen av multiplikatorer gir sluttsum.

9. Logger
Det aksepteres kun elektronisk cabrillo logg, det skal være en loggfil i dette formatet.
Eksempel på cabrillo logg skal inneholde kolonner med følgende info:

Eksempel på cabrillo

START-OF-LOG: 2.0

ARRL-SECTION: DX

CALLSIGN: LA5G

CLUB: None

CONTEST: NRRL Fylkestest

CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH SSB

CLAIMED-SCORE: 77408

OPERATORS: LA6FJA LA6ETA

NAME: Gjøvik og Totengruppen av NRRL

ADDRESS: Breiskallkolonien 11

ADDRESS: Hunndalen, 2827

ADDRESS: Norway

CREATED-BY: N1MM Logger V13.10.2

SOABBOX: Klasse C

QSO: 3520 CW 2013-11-16 1302 LA5G 599 OPP /E LA8G 599 NTR /V 0

QSO: 3510 CW 2013-11-16 1304 LA5G 599 NTR /E LA1OTX 599 HED /A 0

QSO: 7040 CW 2013-11-16 1305 LA5G 599 HED /E LA6VQ 599 FIN /R 1

QSO: 7040 CW 2013-11-16 1306 LA5G 599 FIN /E LA2AB 599 TEL /C 1

QSO: 3525 CW 2013-11-16 1307 LA5G 599 TEL /E LA2MOA 599 OSL /Y 0

QSO: 7030 CW 2013-11-16 1308 LA5G 599 OSL /E LA3NEA 59 OSL /E 1

END-OF-LOG:

· 9.2 SummeringsarkSammen med loggen sendes summeringsark med poeng per QSO/Bånd samt utregnet poengsum, signert erklæring og påført navn, postadresse, kallesignal, klasse. En egen rapport med kort beskrivelse og bilder av benyttet utstyr samt gjerne eventuelle merknader til testen.· 9.3 QTHDersom operasjons-QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.· 9.4 Deltakere i MultioperatørDeltagere i klasse C må også føre på kallesignal for alle operatørene.


10. SWLFor SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens avgitte rapport og melding, SWL'ens egen rapport, stasjonen som ble kjørt, multiplikator og poeng. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplier for hvert nytt fylke per bånd per periode.

11. ErklæringAlle deltakere, gjelder også alle operatørene i klasse C, må føres opp i loggen. Elektronisk logg innsending av logg gir automatisk elektronisk signering. Jeg erklærer at jeg i NRRL Fylkestest har overholdt testreglene og lisensbestemmelsene. Maks. benyttet utgangseffekt har vært ......... watt.


12. Adresse
Logger sendes til NRRL HF Contest Manager LB3RE

Kun Elektroniske logger via epost: fylkestest(a)nrrlcontest.no

13. Frist
E-post datert senest 15 dager etter testens slutt.
14. Premiering

Høyest scorende deltaker i hver klasse tildeles pokal/plakett. Det
utdeles diplom til de 5 beste i klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene.

15. Diskvalifikasjon
Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f.eks. bruk av ulovlig effekt), beregning av poeng for dubletter eller uverifiserbare kontakter (over 2%), usportslig opptreden (f.eks. forhåndsavtalte kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til diskvalifikasjon. Testkomiteens avgjørelser er endelige.Fylkesbokstaver og forkortelser:

A OSL Oslo

B OST Østfold

C AKE Akershus

D HED Hedmark

E OPP Oppland

F BUS Buskerud

H TEL Telemark

I AAG Aust-Agder

K VAG Vest-Agder

L ROG Rogaland

R HOR Hordaland

S SOG Sogn og Fjordane

T MOR Møre og Romsdal

U STR Sør Trøndelag

V NTR Nord Trøndelag

W NOR Nordland

X TRO Troms

Y FIN Finnmark

Z VES Vestfold

SVA Svalbard/Bjørnøya

JAN Jan Mayen
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Vis litt kjærlighet.

Gi oss gjerne!

Takk skal du ha.

Som alle vil ha Hjelp mye.

Takk skal du ha.