Årsmøte Askim Bondelag

Bøndenes Hus Askim - Årsmøte Askim Bondelag

Bøndenes Hus Askim
tysdag 31.10.2017
Fra 20:00 Opp til 23:00
Bøndenes Hus Askim
Country Name
3 Deltager
Det innkalles herved til årsmøte i Askim bondelag.

Tid: Tirsdag 31.10.17 kl. 19
Sted: Bøndenes Hus i Askim

Saksliste:
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av ordstyrer og referent
- Valg av to til å skrive under protokollen
- Regnskap for 2017
- Årsberetning 2017
- Valg
- Innkomne saker:
1) Vurdering om sammenslåing av lokale bondelag
Alternativer:

Vis mer
- Askim, Spydeberg og Hobøl
- Alle kommuner i ny storkommune
- Orientering fra Østfold bondelag

Enkel bevertning.

Sakspapirer blir lagt ut på i forkant av årsmøtet. Evt. innkomne saker må meldes inn til styret innen 27.10.17.

Mvh.
Styret i Askim bondelag
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Vis litt kjærlighet.

Gi oss gjerne!

Takk skal du ha.

Som alle vil ha Hjelp mye.

Takk skal du ha.