Brexit- forhandlingene: Hvordan ivareta norske interesser?

Arendalsuka, MS Nidelv - båten ligger til kai rett ved Madam Reiersen - Brexit- forhand...

Arendalsuka, MS Nidelv - båten ligger til kai rett ved Madam Reiersen
onsdag 16.8.2017
Fra 15:30 Opp til 16:30
Arendalsuka, MS Nidelv - båten ligger til kai rett ved Madam Reiersen
Country Name
33 Deltager
Etter valget i juni går en svekket britisk regjering inn i Brexit-forhandlingene med EU. I utgangspunktet har ikke Norge noen plass ved bordet og kan ikke starte bilaterale forhandlinger før Storbritannia og EU har blitt enige. Hvordan kan norske myndigheter og norsk næringsliv sikre ivaretakelsen av felles interesser i denne perioden?

• Hvilket handlingsrom har norske myndigheter til å påvirke forhandlingene og ivareta norske interesser?
• Norge har tette bånd til finansmiljøet i London. Hvilke konsekvenser får Brexit for norsk finansnæring?

Ordstyrer er Kate Hansen Bundt, generalsekretær i Den Norske Atlanterhavskomité

I panelet
• Espen Barth Eide,stortingskandidat for AP og tidligere utenriksminister.
• Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i FRP og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.
• Idar Kreutzer, Administrerende Direktør i Finans Norge
• Martin Bresson, Managing Partner, Rud Pedersen Public Affairs Brüssel

Det vil bli lett servering.
Velkommen!
Pop Title
Pop TextPop Button1Pop Button2

Vis litt kjærlighet.

Gi oss gjerne!

Takk skal du ha.

Som alle vil ha Hjelp mye.

Takk skal du ha.